Անհատական պլան

Անուն, ազգանուն – Տոնի Ալեք

Դպրոց, դասարան –3.3 դասարան

Երկարօրյա ծառայություն – 

Ինչպե՞ս եք գալիս դպրոց և ինչպե՞ս եք վերադառնում տուն (բնակվում եմ դպրոցին մոտիկ, օգտվում եմ դպրոցի երկկողմանի/միակողմանի տրանսպորտից, ծնողներս են բերում դպրոց) –

Տանը լրացուցիչ անելու աշխատանքներ ընտրու՞մ եք –  ոչ

Ընտրությամբ գործունեության խումբ – երաժշտություն

Լրացուցիչ խմբակների (պար, լող, կարատե, կիթառ… ) հաճախու՞մ եք, նշե՛ք վայրը –  ոչ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *